عشق

عزیزم الهی فدای اون خواب شیرینت بشم. من از سرشب تا صبح پاسبانی بدم تا تو راحت بخوابی.

گفتم دربرزخ که قرارمی گیرم نطقم وا می شه. شکرخدا همون موقع بیدار شدی ومنم شعرم ته کشید .

عزیزم بحث پریودو پیش کشیدم ولی قصدم این نبود که همون موقع تند تند مثل گنجشکا بهت وربرم.

خیلی دیرجواب دادی اندازه 100رکعت نمازم بیشتر طول کشید ترسیدم ناراحت شده باشی که البته دردوت جوابت کمی ناراحتی مشاهده کردم(خویشتنداری کردی وجلوی خودتو گرفتی)ولی باور کن من همشم به اون موضوع فکر نمی کنم گاهی میگم دلمم می خواد ولی وقتی میگی باشه وقت دیگه منم آروم میشم.

اونروز یادته!؟ پریروزومی گم،شلوارمو وشورتمو درآوردم تا گفتی نه عکس نده(درستم گفتی من اون موقع مست مست بودم مست تو حالیم نبود. سریع اون حسم خوابید و بحثمون رنگ لمی به خود گرفت.

خب خوشحالم که الان اس تو رو خوندم نه می دونی که دیگه ما با هم راحتیم دودل بودم...

خوشحالم اینو می شنوم یه یاداشت که سهله دنیا دنیا یاداشت واست می ذارم.اگه ذوق شعریمم گل کردقطعا به پات میریزم.اما مهربونم بازم میگم جوهرعشق همون بی ریایی و بی کلکیه که الحمدلله ما جفتمون داریم.

اما نمکش همون لاس زدنه من که نمی تونم بهت دروغ بگم.توی کام شهروندم گفتم.اگه همه ی دخترکان ملوس شهربیان باهام وربرن لختم کنن و بادودولم بازی کنن نمی تونن راضیش کنند که ب یه چشمش نگاهشون کنه اما اگه اسم تو روبشنوه فقط اسمت چه رسه به این که خودت صداش کنی،مثل یه بالن بزرگ وگنده میشه.

مثل تنه ی درخت صنوبر محکم میشه عزیزم کار دله کار من ودست من نیست.تو که راضی نمی شی من بهت دروغ بگم.پس هروقت تو هم دلت خواست یاهروقت پریود شدی بم بگو می خوام بدونم چه موقعا ازین حرفا بزنم چه وقت فقط موهاتو ببافمو ودست بکشم رو گونه هات.

من می خوامت،سرخرگ آئورتم به بطن چپ قفلب تو وصله واگه قلب تو نتپه خونی به اندامای من نمی رسه

اما ازعید گفتی وقتی  اومدم شمال،صفای عیدی دادن به اینه که روز اول عید موقع سال تحویل عیدی دوست پیش چشمت باشه.اگه شماره حساب بدی که واست عیدی ناقابلمو بدم و خودت به سلیقه ی خودت یه چیز نازی بخری بگ سبزی تحفه ی درویش.می دونی نرجس نازم من نمی تونم زندگی مشترکمو بدون حضورتو تفسیر ومعنا کنم.تو بخش اصلی زندگی منی و ترجمان تولد من دراین سالی(سال ٨٨)فکرنکن اگه هدیه ی ناقابلی واست می گیرم چشمداشتی دارم البته دارم ولی اون چشمداشت فقط همینه که اون تب عشق اون شور زندگی اون مستی وسروری که من ازتو می گیرم وتوهم با من مست وسرحال میشی اونو محکم ومحکم ترکنیم. اون چشمداشتم چیزی نیست که درقالب هدیه دادن بخوام حفظش کنم هرگز.

عشق قیمت نداره عشق دلالی بردار نیست عشق اصلا خریدار نداره

عشق تنها کالاییه که دربورس عرضه نمی شه ودربازارغیررسمی دل هم هرچه می گذره بیشتر رنگ می بازه ومصنوعی تر میشه.

اما عشق منو تو که روزی گفتی مثل قصه ی تو کتاباست.حکایتی دیگره اصلا جز مادوتا هیچ آدم عاقلی)عقل منفعت جو)باور نمی کنه این همه شور واحساس ودلبستگی رو.می بینی توی نظرات هم میان بعضیا حتی به تمسخرمان می گیرند,حتی بعضیا ازموقتی بودن و محدودبودنش سخن می گن.بعضیا هم میگن هرازدواج عاقلانه ای بالاخره منهی به عشق میشه.اما من بعد این ١۵سال فهمیدم که نه نه نه ...عشق واقعی اکسیریه که هر÷یری رو جوون وهرمرده ای رو زنده وهر مربض رو شفا میده کهنه نمی شه که هرروزم تر وتازه ترمیشه واز÷ای تنه ی او ن جوونه های جدیدی بیرون میزنه ÷س این عشق قیمت نداره منم

اگه هدیه بدم ویه شارپ ناقابلی بدم اصلا دخلی به این حرفا نداره وهیچ معشوقه ای به عاشقش نمی شه من شرمنده ی محبت تو هستم.من وتوکاسب نیستیم که هستیم!؟

این وظیفه ی کوچک عاشقه که ÷ای معشوقش جونشم بده واگه نده بدون که درو غ دروغ ودروغ می گه که عاشقه

خب دیگه ساعت ٧شد ۵دقیقه دیقه باید سر ایستگاه باشم بایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

/ 0 نظر / 2 بازدید