6

 

سلام گل مهربون

این شمع ها روشن کردم خونه مون که نورانی بشه مثل قلب مهربون شما

آقا داوود مهربون از بابت تمام محبت ها ممنون. از دغدغه هات .من همیشه همیشه بیشتر از بقیه با شما راحت بودم

همیشه گفتم بازم میگم بعد مامان بابا با شما راحتم و آرامش دارم

هیچی هیچی مانع نشده که من چیزی ازت پنهون کنم از دغدغه هام نگم

ازت مشورت نگیرم

حتما در آینده هم بیشتر خواهد شد.ما دو تایمون از اول هیچی از هم مخفی نکردیم هیچی بازی نکردیم

در مورد ارتباط با دیگران و قباحت حرف

مطمئن باش مطمئن باش

من هیچ وقت به هیچکی این رو نمیدم

مامان اینا امدن

..................................

مرسی عزیزم قربون اون دل پاکت بشم من.می دونم حتما همینجوره خوشحالم که ازاون کسالت وخستگی دراومدیم جفتمون گل وسبزه منو یاد عید انداخت مرس تا تورودارم نیازی به گل وسبزه ندارم تو هم گلی هم سبزه ای(نه سبزه که نیستی سفیدی بلوری تنت بلوریه نازنینم )نیازی نیست دیگه هی بهم گوشزد کنی اطمینان دارم بهت وعلت اصلی این همه صمیمیت هم بینمون همینه که شفافیم مثل آب البته تو بیشترازمن شفافی خیلی بیشتر منم هروقت می خوام خودمو زلال کنم وتمیز کنم تو رو نگاه می کنم نه هربی سروپای بزک شده و عروسک بازیچه ی دست هوسبازان مکاره ی شهرلبخندمی بینی درعین اینکه خانواده ای وزن وفرزند دارم بازم همیشه کنارتم وکنارتم خواهد ماند .

یه خواهش ازت دارم اینجا منو به همون اسم سپهر یا عشق یا عاشق صدا کن منم تورو همون ستاره یا شه گل یا گل پری صدا می کنم(واسه این که حسمون واقعی باشه می گم) باشه مهربون فقط خودم الهی فدات بشم.فردا صبح ک تنها بودی باخیال راحت میتونی هرچه دلت می خواد واسم توی خونه حرف بزنی عصرکه بیام میام همشونو با جون ودل گوش می کنم.احتمال زیاد فردا هم تنهام خداکنه تو هم بتونی...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید