شورعشق

نمی دونم وقتی شورمستی وشراره ی عشق بلندمیشه منم ازهمه جهات مست میشم نمی دونم تو هم امروز که چنین عصرقشنگی داشتیم واز صبح خوش بودیم وخوش درخشیدیم تو هم مثل من ازهمه لحاظ مست بودی.هاااااااااااااااااااا

هیچوقت به اندازه ی امروز درتو ذوق ندیده بودم واقعا ذوق وشوق ازواژه هبرون می زد ودرصدایت تنین اندازبود.الهی همیشه لامت وتندرست باشییییییییییییییییییی

وای که چه سوت وکوراست این خانه اصلا بی صفا وبی رونق است این خانه بی صبرانه حضورت راانتظارمی کشم تا درآغوشت کشم ودوباره گرم کنیم خانه ی طراوت رادوباره درآغوش کشیم همدیگه باتمام وجود.چه قدررنگ خدا می دهد زندگی عشاق خدایا شکرت که طعم عشق راهم به من چشاندی.خدایا تازنده ام عشقم رازنده دار ومعشوقم راهرگز ازمن مگیر.

دوستت دارم نازنینم تو تندیس واقعی عشق وهمان مریم مقدس منی

می پرستمت ستاره ی

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
تینا

بيا تا در اين خاك در اين مزرعه پاك به جز عشق به جز مهر دگر هيچ نكاريم موفق باشی اپم بیا [گل]