محشره

دلبر نازنینم الهی قربون اون بدن مثل ماهت برم که هنوز ازصبح مست اون سکس قشنگتم.ایمیل رو واکن ببین چه خبره!!

اگه همیشه با من اینجوری صفا کنی وباصفا باشی وضدحال نزنی جونمم می ذارم روی دست تقدیمت می کنم اون 4بیت شعرکه قابلی نداره.گفتیپیامکات رو ثبت نکنم منم چنین کدم همه رو حذف درجا همون موقع/توی ایمیلم گفتم ناراحت بودم واسه دوقطعه ی سکسی که اونارم حذف کردم ازارسال شده ها اما چون اونارو شب خونده بودم توی ذخیره شده ها بردم .وقتی دیدم اونجان خوشحال شدم خودتم از خواستی همونارم نگه دارم نه توی گوشی که جایی دیگه مثلا واست ایمیل کنم اگه دوست داشتی بگو که زیر همین مطلب بذارمشون اگرنه حذف خواهند شد.

اگه میل روخوندی بم خبربده دوستت دارم عشق من فدات شم که واقع شر زندگی درمن ایجادکردی اعتراف می کنی تو فوق العاده ای فوق العاده دورباشی ازگزند همه ی بدخواهان/درضمن ازفردا شنبه چون من سرویس همکارامم صبح ها نمی تونم پیامک بدم.دیگه دارم دیونه میشم کی می خوا بابا بدت که عقدت کنم بشینیم سرسفره عقد عسل بذارم دهنت(بوسسسسسسسسس)شکلک ممنوع

/ 0 نظر / 2 بازدید