سلام سلام سلام سلام ...............سلام

عزیزم قربونت برم جایی که شانس بود منو تو نبودیم.اگه بودیم که الان بغل هم بودیم زن وشوهربودیم دلدار ودلبر بودیم

خب اون که نشد اگرنه امروز تنهاترین روزی بود که من خونه بودم هیچکس هیچکس نبود.

اما ازآرامش گفتی.

اونی که بینمون گذشت تازه کردن عنصراعتماد بود.این کارو تو کردی نه من.اول این که توی چت گلایه نشد(من گلایه نکردم)بعدم اون خبری که بم دادی که پسورد وبت روعوض کردی وجدیدش اینه:

گفتم یاداشت من دو محور داشت.یکی ایمیل ندادن وکم گذاشتن کام تو عزیزم

دیگه همون تعویض پسورد نه همون موقع  که من گفتم نیازی ندارم عوضش کن بلکه بعدا

با توجه به این که من بنا داشتم دیگه راجع به اون موضوع چیزی نگم ویاداشتمم واسه همون حذف کردم.

ولی واقعا واسم بغرنج بود فکرای ناجور به سرم میزد که تو بااین کارقشنگت همه ی اون ذهنیت رو پاکسازی کردی منم روسفید دراومدم که چیزی نگفتم....

اما مورد بعدی که آرومم کرد توصیه هایی که توی چت کردم که با هیچ مردی صمیمی نشی.ازمسائل جنسی اجازه ندی چیزی بگن چون بعد نظرشون نسبت بهت منفی میشه(من دراین زمینه باشناختی که ازت دارم ذره ای درعفت وحیای تو شک ندارم ازخودم چرا درحیای خودم شک دارم)

نکته ی دیگه ای که آرومم کرد واحتمال میدم این آرامش مداوم باشه اینه که:

گفتی روحیه ی تنوع طلبی ودمدمی مزاجی داری وتم وتصویرزمینه ی گوشی آهنگ زنگ و...رزو زود عوض می کنی...خب اینا که بد نیست اتفاقا آدم هیچوقت نباید یکواخت باشه(همین رابطه ی خودمونم تا حالا ازتنوع برخورداربوده،حرفایی که حالا با هم میزنیم کی قبلنا سابقه داشت!؟)

امااگه این تنوع اگه درروابط انسانیمون اثرذاره خب رابطه هاسریع ازبین میرن،که باتوضیحی که دادی هم توی یاداشت وهم اس ای ای ای دیشب خیالم راحت شد که نمی ذاری اونجا اثربذاره.

اگه دقت کرده باشی من هرچه میگذره وابستگی وعلاقم بهت بیشتر میشه،خب دررابطه با اس ام اس وچت وایمیل منم گاهی اشتیاقم شدیدتره گاهی کمتر درتوهم همینجوره،اما من همیشه سعی کردم وقتی که عطش دیدار والتهاب عشق تو بالامیره .من اگه هم قدری رکود داشته باشم سریع موتورموروشن می کنم .

خب بنا شد دیگه ازگذشته نگم ازالان می خوام روزای آتی رو ببینم چه جوری می گذرونیم باهم هرچندخیالم تخت شد که قشنگ ترین روزهای روابطمون هنوز ازراه نرسیدند ومیرسند....

درمورد نگرانی ازدست دادن پدرومادر...منم میدونم دغدغه ای طبیعی است تا چندذسال قبل منم این حسو داشتم خصوصا اگه خواب میدیدم یاخبر بدی می رسید ولی الان نه دیگه اصلا چنین فکری نمی کنم حتی معتقدم اگه مادر وپدر(اینای خودو می گم عزیز ازدنیا برن بهتره شیرین تره تا این که افتاده ومحتاج امثال من بشن وعذاب بکشن

دلیل نگرانی تو اینه که دغدغه ی خودت وزندگی آیندت داری دغدغه ی خودته دراصل واین مثبته... بعنی زندگی واست مهمه به زندگی امید داری اگرنه اما مایوس که چه فرقی می کنه واسش که کی زنده باشه کی نه.

ولی خب اینا واسم تازگی داشت اولین باربود می شنیدم وقتی میای دغدغه هاتو می گی یعنی من مامن ومحرم رازتم.می دونی کاراصلی مشاور روانشناسی اینه که مراجع بهش اعتماد می کنه وخودافشایی می کنه(البته نه من مشاورم نه تو مراجع)برعکس فکرمی کنم من مراجع بودم تاحالا وتو مشاور من...ببین من چه جوری خودمو پیش تو افشا کردم(خودافشایی کردم)هیچ نکته ی مغفولی ازشخصیتم واست نمونده چرا!؟ چون بهت اعتماد کردم.اونقدرکه به سرحد پرستش رسیده واقعا من تو رو می پرستم.فقط می خوام توی یه موقعیت تنها باهات قرار بگیرم بدون تکیه برانگیزه جنسی(که اون میلم نسبت به تو دارم خیلی هم زیاد)اما بدون اون میل ببینی چه می کنم درمقابل تو خاکسار وپاکباختتم.

وقتی می بینم تو هم نسبت به من اینجوری هستی خب معلومه که آرامش می گیرم احساس راحتی می کنم.

انرژیم صرف افکار مزاحم ومهلک نمی شه وخلاصه قدرت میگیرم واون قدرت رو درراه خوشنودی وخرسندی تو صرف می کنم.

گفتم انشالله صدسال بابا مامان بالا سرت باشن،پشت سرشم گفتم اما اینو بدون علاوه براونا (داداشی داری) که حاضر زندگی خودش رو بذاره که تورو خوشحال وسربلند وخوشبخت ببینه.آیا وجود چنین کسی تو رو آروم نمی کنه؟ آیا باعث نمی شه که کمتر دچاراضطراب بشی!؟

خیالت راحت باشه ازنظر روحی تو خیلی ازمن سالم تری واونایی هم که گفتی تاحدودی عادی ودرهمه هست.

خب دیگه به قول خود دریک گپ دوطرفه بهتر میشه حرف روهدایت کرد وشنید وپاسخ داد.

 

تومدتی تنها عشق من شدی،هستی وخواهی بود.

برای  خوشبختیت هرکاری که میدونی لازمه وباید انجام بدم حاضرم انجام بدم عزیزم اومدی خونه خودت می بینی مرتب شدس البته تو هم به هم نریخته بودیش دسته گل تحویل دادی امیدوارم همونجوری هم تحویل بگیری.بیا خونه منتظرتم. لباساتو خودم ازتنت دربیارم وبذارم توی کمد،بعدم بالباس راحتی بریم آشپرخونه میز شام چیدس یه شامی و بعدم...(راستی بعد چه کارکنیمچشمک)خوب معلومه دیگه ازون کار بدنیشخندنه نه بعد بشینیم به کم باهم بحث علمی کنیمیه ساعت بعد بریم دوش بگیریم....بعد بریم بخوابیم و....

فدات  بشم که ماهییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

خب عزیزم تلفنم زدم حرف هم زدیم بیشترازهمیشه دوستت دارم

/ 0 نظر / 2 بازدید