بهانه

هر انسانی برای زندگی

                                 بهانه خواهد

هر بهانه ی هستی

                                دنیای تازه خواهد

و تو.........

ای بهانه من برای زندگی

                              مزین کن!!!

                                این کلبه کوچک نو ساخته را

مزین کن به حضورت

                            مزین کن به عشق

                                                   مزین کن به طراوت ناب زندگی

که  ..........

     ای بهترینممممم

                      من دنیایم را در تو میجویم!!!!!!!!!!

 

 

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
تینا

عشق با هم زير باران خيس شدن نيست عشق آن است که يک نفر چتر شود و ديگري نفهمد که چرا خيس نشده است. موفق باشی اپم بیا[گل]