فقط همین بگم که اگه دوگوشی می داشتم ایرانسل می ذاشتم(حتما می رم یه گوشی دیگه می گیرم اونجوری خیلی بیشتر حال میدهههههههه) امروز جمعه که الان بارعایت فاصلهsms می دم اونقدر خرابتم که اگه اون خط بودم تیکه پارت می کردم.علت این که نمی تونم خط عوض کنمم که می دونی واسه شرایط بحرانی فعلی(پدر)تماسا خیلی زیاده بم.باور کن می ترسم امنیت  ندارم تو خط دولتی احساس ناامنی می کنم ولی بازم می بینی که اونقد جذببببببببببببببببببببببببب جذبتم که دیگه همینجام با هزار زبون بت می گم خیلی مستتم.نرجس به خدا عشق یه حقیقته.به خدا عشق واقعیته.حالا می فهمم چرا می گن عشق وجنون یکیه.اصلا اختیارمو ازدست دادم.اصلا کنترل ندارم.می دونم اگه دستم بهت می رسید چنان قدرتی داشتم که خودت بی اختیار می اومدی بغلم.خودت التماسم می کردی که یه شک سیررررررررررر بکنمت .اگه یه بارم کیرمو بخوری اونقدررررررر شیرینه که هرگز رهام نمی کنی واون یهبار حتما بهت میدم حتما اگه بهم بدی برده وبندت میشم اگه ندی هم من اسیرتممممممممممممم اما می دونم بهم می دی چون من فول انرژی ام وسرشار ازعشق یه بمب هسته ای عشقی ام که باهمه ی بداخلاقیام لیل دوستم داره اما تو که دیگه می دونی جیشات غذای همیشگیمه.

دیروز که دوباربت زنگ زدم اول باکارتی بعدم با موبایل بیش ازنیم ساعت باهم حرفیدیم باکارتی اومدم که بزنم دیوونت کنم سیل راه بندازم اما اونجا شلوغ بود ومزاحم زیاد می اومدن از پهلوم رد می شدن خیلی تابلو بود نمی شد حرفی بزنم ولی بدون که اونقد وابستت شدم که اگ روزی ترکم کنی حتما اولین خبری که ازم بت برسه خبر مرگمه.دختر دیگه من ١٠٠مال توام چون قلبمو تسخیر کردی.درودددددددددددددددددددددددددددددددددبراین قدرت عشقت عجب نیرویی داری

خیلی خوشحالم که علاوه برزن حقوقی ام یه همسرناز حقیقی هم دارم که سندش فقط تو قلبم ثبت شده ومهریه اش هم فقط سه حرف(ع ش ق)بوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

آخخخخخخخخخخخخخخخ دیگه این چه عشقیه اینقدرپرالتهاب

می پرستمت چون هم زنمی هم عشقمییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

اینو یقین دارم.چنان قدرتی این عشق بم داده که البته نیرویی است که از خودت گرفتم،یقین دارم اگه تو این وضعیت باهم روبرو بشیم.جفتمون وا می دیممممممممممم.

می پریم بغل همو و بی هم حتما به جنون می رسیم.اینارو الان دزدکی می نویسممممممممممممممممم

کاش الان که میای بتونی بخونیشوننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

خلاصه دختر بد جوری هلاکتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

دیگه ادامه نمی دم چون موقعیت ندارم بقیشو خودت ذهنمو بخوننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

تو رو به مرگ من به دادم برس نمیخواد کاری بکنی فقط همینقد توهم واسم بنویس بنویس چه حسی داری همین بزرگترین حسی که بم می دییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

بوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

ساعت٧:٣۵عصر جمعه همزمان باتحویل smsاین پست هم گذاشتم

/ 5 نظر / 2 بازدید
with no1

تو از تعبیر کدام شعر حرف میزنی؟ من که هنوز خوابی ندیده ام! پیچ پیچ این همه حرف از تمام شاعرانه ات میگذرد لطفا! آهسته تر بخواب شاید چشمهایت تعبیر همه حرفهایم باشد.

lمینا

[لبخند][لبخند][گل]سلام خوشحال میشم که پیش منم بیاین