سلام سلام سلام
اومدم بهم بریزم ببینم آقای خونه چه جور راست وریست میکنه
میخواستم کامنت این ح ک رو پاک کنم اما چون قول دادیم بدون هماهنگی کار نکنیم منم نکردم
نمیدونم چی بینمون گذشت که این قدر آرومت کرده
اما خوشحالم که آرومی
این آرامش به منم آرامش میده
نمیدونم چیه که این جور رو آقا داوود اثر گذاشته اما خوشحالم از خوشحالیت و سرحالم از جور بودن همه چیز
نمیدونم چه قدر رو طالع بینی شناخت داری
اما این از خصوصیات مرداد ماهی هاست که یه موقع نشه با صد من عسل خورده شن یه موقع هم شاید شلوغ و شیطون
اما در مورد روابطم هرگز اینجور نبودم بارها گفتم اگه کسی باهام سرسنگین باشه
یا فراوشم کنه
منم همینطور رفتار میکنم
اما کسی اگه براش مهم باش جونمو میدم و پیشقدم میشم
بابت نگرانیت بهت اطمینان میدم اینجوری نیست
اگه گاهی آقا ناصر مثال میزنی
من و شما خیلی صمیمی تر محکم تر از اونیم
من هیچ وقت با اون مثل شما نبودم
شاید دو سه هفته یه بار از هم سراغ بگیریم
میگرفتیم شاید حالا کمتر شده
اما بیشتر بخاطر موقعیت کاری خودشه که منم نمیخوام مزاحم بشم
خصوصا الان که خودشم همینو خواسته...
میدونم حرفات شوخی نبود پس منتظرم دلایل تون بشنومممممممم
ای آقا داوود شیطون و زرنگ وقتی فوتبال می بازی که بهم نمیگی
منم کم حافظههههههههچشمکاما واسه من شما همیشه برنده ای

بهترینییییییییییییییییییییییییییییییییی

قلبمنم که تشویق کردممممممممممممممممممممم هوراااااااااااااااااااااااااااااکشیدمهوراهورانیشخند

حیف شد که شمال نمیایید خیلیییییییییییییییییییییییییی

پیشنهاد میکنم برین شیرازو اصفحان

بهار شیراز معرکه است.

دیگه مزاحم نمیشم تا عصرررررر

فعلا

 

/ 0 نظر / 2 بازدید