خزانه ی دل

 

عزیزم امروز شنبه21/1/88 بم گفتی ناراحتی ودلخوری از اس ام اس هویداست.منم بهت گفتم نه ناراحت نیستم وخداحافظی کردیم.گفتی هرجورراحتی گفتی همیشه سعی کردی حرف گوش کن خوبی باشی خب خودتم می دونی من اونجورراحتم که هستم.یعنی خودمو سانسورنکنم.تو هم که خودتو مقصر میدونی که وارد حریمم شدی خب لابد منم مقصر که واردحریمت شدم. 

ازاین نکته ناراحتم.ازین که خودتو مقصرمیدونی ناراحتم.گفتم ما بی تقصیریم مقصر اصلی خالق این مخلوق(عشق)است که اونو آفرید.

وقتی می گی مقصری به زبان بی زبانی داری اعتراف به اشتباه بودن وغلط بودن این رابطه می کنی.واگه اینجوری باشه بازهمون بحث تزلزل وتردید پیش میاد که تو هنوز تردید داری هنوز به یقین نرسیده ای.اگر اینجوری نیست دوباره بحث تقصیر روپیش نکش.اما این که گفتم حفظ حرمت وآبروی تو واسم یه اصله.یعنی این که رابطه وتبعاتش تام وتمام خصوصی ورازگونه است وراز می مونه تامرگ فرابرسه ودرزمین دفن بشه.نمی دونم کجای رسیدن دوکبوترعاشق به هم رو بی آبرویی می نامیم؟

گفتم می رم وزود برمی گردم چون خودتم می دونی دیگه درگفتن ونوشتن به ته خط رسیده ام.هیچ واژه وعبارتی نبوده که درانتقال وبیان احساسم نسبت به تو به کارنبرده باشم

 

خودت قضاوت کن وقتی واژه ها فرط تکرار وتکرار وتکرار غرق عرق شرم می شند.چه طور گوینده ی اون واژه ها(من)شرمگین نشه!؟

چه طور بمونم وحرفهایی روبزنم که به قول خودت بهتره بهش فکرنکنیم!؟آخه می دونی دیگه عمق وگستره ی این عشق ازحد واژه وحرف گذشته.باباید سرکوبش کرد،یا باید تمرین کرد تعدیل بشه،یا اگه نشدهمینجورنگهش داشت اما برزبون جاری نکردبه زبون نیاورد الفاظ وواژه هارورها کرد ودردل زمزمه شون کرد.من فکر می کنم همین راه آخر کم ضررترین راه باشه.اولی اگه عملی بشه ویرانگره اون عشق پاکه،دومی فقط شعاردادن وخودفریبی است.چون دراین راه تعدیل نیست هرچه هست تعمیق است تعمیق!!می مونه همون راه سوم که دردل نهان بمونه اما برزبون جاری نشه.اگرنه باز به همان نقطه ای می رسیم که توازمن بپرسی من باید چه کارکنم ومن هم جواب بدم که...وخلاصه باز نقطه سرخط!!

همینجا این موضوع رو تموم می کنم وروز ازنو روزی ازنو میام پیشت که مرابی تو نه جانی است ونه زندگانی.

پس سلام من اومدم پیشت بمونم تو هم پیشم بمون حتی اگه این موندن باسکوت جفتومن  همراه باشه!!

 

/ 0 نظر / 2 بازدید